Sat on the Rocks

Verwijzing, vergoeding, wachttijd

Verwijzing

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.


Vergoeding

Per 1 januari 2020 hebben een aantal zorgverzekeraars gemeend de vergoeding voor craniosacraal therapie te moeten staken.  Je hebt de mogelijkheid om – indien gewenst – je aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar onder te brengen die craniosacraal therapie wel vergoedt. Dit kan een andere zorgverzekeraar zijn dan de zorgverzekeraar waar je je  basisverzekering heeft ondergebracht.

Als craniosacraal therapeut ben ik opgenomen in het Register craniosacraal therapeuten (RCN).

Daarmee heb je bij veel zorgverzekeraars nog steeds recht op een gedeeltelijke vergoeding van de behandelingskosten van € 75,00, als je een aanvullend pakket hebt afgesloten.

Zie https://www.register-rcn.nl

Wachttijd

Meestal kun je binnen één of enkele weken terecht voor een eerste consult.